I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.prezentyna.pl,  umożliwia dokonywanie zamówień i zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.prezentyna.pl jest prowadzony przez firmę:

DM System sp.j.
ul. Nad Drwiną 8 b, 30-741 Kraków
NIP: 675-10-47-465

3. Adres i dane do korespondencji:

DM System sp.j.
ul. Nad Drwiną 8 b, 30-741 Kraków
tel. : +48 882 134 786
e-mail: sklep@prezentyna.pl

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówień i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zlecenia.

2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Przejdź do koszyka". Dokładne informacje na temat składania zamówienia dostępne są w zakładce „Jak kupować”

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku błędnie przygotowanych materiałów, błędnie podanych danych osobowych, błędnie złożonego zamówienia lub zdjęć o bardzo niskiej jakości lub czytelności.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma DM System zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego.

6. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

7. Firma DM System zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

8. Zamówienie jest realizowane po wpłynięciu należności na konto Dm System. W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia dopuszcza się rozpoczęcie realizacji zamówienia na podstawie potwierdzenia dokonania przelewu.

9. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

10. Czas realizacji zlecenia wynosi do 5 dni roboczych. Czas jest liczony od zatwierdzenia kompletu przesłanych materiałów. W przypadku braku materiałów, ich części lub słabej jakości zdjęć, realizacja zlecenia może potrwać dłużej niż 5 dni.

11. Realizację zlecenia rozpoczynamy po otrzymaniu kompletnych materiałów oraz po otrzymaniu pełnej wpłaty za zamówienie i wysyłkę.

12. Ceny usług i towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.prezentyna.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości 23% (ceny brutto).

13. Firma DM System wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. W celu otrzymania Faktury VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy, NIP oraz zasygnalizować w wiadomości e-mail chęć otrzymania Faktury VAT.

14. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową z możliwością indywidualnego odbioru zakupionego towaru we wskazanym punkcie.

III. Powierzone nam materiały, a prawa autorskie

1. Firma DM System w żaden sposób nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywała w jakikolwiek sposób plików powierzonych w celu realizacji zleceń.

2. Firma DM System zastrzega sobie prawo do edycji i kopiowania plików powierzonych przez Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zleceń.

3. Firma DM System szanuje prywatność Klientów. Nie przekazujemy danych adresowych ani adresów e-mail żadnym innym podmiotom. Dane przekazywane naszej firmie są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego wykonania i przesłania zlecenia.

IV. Wysyłka zamówień

1. Koszty przesyłki, pobierane zgodnie z cennikiem wysyłki, pokrywa zamawiający wraz z kwotą za zamówienie. W cenie uwzględnione jest profesjonalne pakowanie przesyłek, znacznie ograniczające możliwość uszkodzenia podczas transportu. Czas wysyłki oraz termin dostawy są zgodne z informacjami podanymi na witrynie.

2. Zamówienia są dostarczane przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub Pocztą Polską na adres wskazany przez Użytkownika. Odpowiedzialność za przekazanie błędnych danych adresowych, uniemożliwiających prawidłowe dostarczenie przesyłki, spoczywa na zamawiającym. Chwilą wydania - nadania towaru jest moment powierzenia go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (zgodnie z art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). 

3. Ryzyko związane z dostawą zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej przeniesione jest na klienta. Roszczenia klientów wobec dotyczące zadośćuczynienia szkód wynikłych z opóźnienia dostawy nie będą uwzględnianie, chyba, że doszło do rażącego zaniedbania lub świadomego działania ze szkodą ze strony firmy DM System.

4. W razie otrzymania naruszonej lub zniszczonej przesyłki należy sporządzić protokół zniszczenia w obecności doręczyciela. Jeżeli przesyłka zostanie odebrana, niestety nie będziemy mogli uwzględnić reklamacji dotyczącej transportu. 

5. W przypadku nie odebrania przesyłki od kuriera z winy klienta koszt jej ponownego przesłania ponosi Klient.

V. Reklamacja

1. Jeśli błąd wystąpił z naszej winy, naprawimy go na nasz koszt.

2. Jeśli zechcą Państwo zatrzymać wadliwy produkt, można go odkupić od nas za pół ceny (50%).

3. Jeśli błąd wystąpi po naszej stronie i jest to wada produktu, która nie jest możliwa do usunięcia, zamawiający ma prawo do odstąpienia od zamówienia i zwrotu wpłaconych pieniędzy.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu.

5. W przypadku słabszej jakości wydruków wynikającej z parametrów przesłanych zdjęć (rozdzielczość, wielkość pliku, kompresja, itp.) reklamacje nie będą uwzględniane.

6. Informację o reklamacji należy przesłać na adres sklep@prezentyna.pl do 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.

7. Reklamowany produkt należy dostarczyć do nas w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

VI. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

VII. Polityka prywatności i RODO.

pobierz >>